Horní Maršov

Vítejte ve východních Krkonoších

Kostel

Kostel v Horním Maršově stojí od roku 1568, nejprve dřevěný protestantský, od roku 1608 renesanční, navržený italským stavitelem Carolo Valmadim. Starý kostel Nanebevzetí Panny Marie se sousední původně barokní farou, 400 let starou lípou, barokní sochou sv. Jana Nepomuckého, hrobkou šlechtického rodu Aichelburgů a řadou zajímavých náhrobků tvoří významný historický areál Horního Maršova.

Více informací v PDF

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dominantou obce je novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1895 až 1899 podle návrhu významného českého architekta Josefa Schulze. Od 15. srpna 1998 z věže opět zní obnovené zvony.

Více informací v PDF

Zámek

Zámek dal v roce 1792 postavit hrabě Jan Berthold Schaffgotsch se svým zetěm Alfonsem Aichelburgem na místě bývalého panského domu. Dnes je tento původně klasicistní zámek, který byl později novorenesančně upraven, dominantou obce. Jedná se o jednopatrovou čtyřkřídlou budovu, která má střední průčelí členěno rizalitem se završeným trojúhelníkovým štítem. Zámek je pro turisty nepřístupný.

Více informací

DOTEK - Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury

Bývalá barokní fara je příkladem jedinečného spojení kulturní památky s provozem vybaveným moderními technologiemi (vytápění na biomasu, solární kolektory, rekuperace).V těsném sousedství fary stojí nejstarší strom a nejstarší kostel východních Krkonoš – všechny tyto památky tvoří dohromady pozoruhodný celek s výrazným geniem loci. Fara je majetkem střediska SEVER, které v roce 2013 dokončilo její kompletní opravu tak, aby mohla sloužit jako Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury. Cílem DOTEKu je obnovení vztahu lidí ke krajině a přírodě, zachování kulturního dědictví, šíření dovedností směřujících k trvale udržitelnému životu. Otevřeno denně 9 – 17 hodin. DOTEK nabízí: prohlídky s průvodcem, ubytování a stravování, certifikované regionální výrobky.

Více informací

Historický Důl Kovárna

Navštivte podzemí nejvyšší české hory Sněžky - důl Kovárna. Právě tady, v divočině Obřího dolu, vznikaly pověsti o Krakonošovi a v nitru hory můžete spatřit jeho ukryté "poklady". Překvapí Vás, jak velké prostory zanechali horníci po těžbě železa, arzenu a mědi. Na vrcholu Sněžky byl každý - dobrodružství v podzemí čeká jen na Vás!

Více informací