Horní Maršov

Rozvoj obce

PřidánoNázev a anotace
13.03.2014Akční plán - Úprava tř. Josefa II
15.03.2012Strategický plán rozvoje obce - akční plán. [PDF, 156 kB]
Upraveno na současný stav. Odstraněny akce již realizované nebo v realizaci. Doplněno o plán na programové období EU 2014 +.
14.05.2014Akční plán - Lokalita "Nad Slovany". [JPG, 1.15 MB]
bez anotace
14.05.2014Akční plán - Rozhledna Maxovka. [JPG, 96 kB]
bez anotace
14.05.2014Akční plán - Dokončení odkanalizování obce. [PDF, 1.43 MB]
bez anotace
22.11.2011Akční plán - Lávka u Tendry. [PDF, 813 kB]
bez anotace
22.11.2011Akční plán - Procházka kolem Úpy. [PDF, 175 kB]
bez anotace
08.12.2011Akční plán - Sportovní a rekreační areál. [PDF, 167 kB]
bez anotace
08.12.2011Akční plán - Lanovka se sjezdovkou - Reissovky. [PDF, 218 kB]
bez anotace
08.07.2010Územní plán obce Horní Maršov. [PDF, 22.70 MB]
Textová část včetně odůvodnění a posouzení vlivu na ŽP.
08.07.2010ÚP výkresy - VPS a VPO [PDF, 23.26 MB]
bez anotace
08.07.2010ÚP výkresy - základní členění území [PDF, 13.00 MB]
bez anotace
08.07.2010ÚP výkresy - hlavní výkres [PDF, 21.1 MB]
bez anotace
08.07.2010Odůvodnění ÚP - výkres širších vztahů [PDF, 55.20 MB]
bez anotace
08.07.2010Odůvodnění ÚP - koordinační výkres [PDF, 19.90 MB]
bez anotace
08.07.2010Odůvodnění ÚP - výkres záboru ZPF a PUPFL [PDF, 27.70 MB]
bez anotace
08.07.2010ÚP výkresy - doprava [PDF, 15.60 MB]
Výkresová část návrhu ÚP - doprava
08.07.2010Odůvodnění ÚP - výkres vlivu na ŽP [PDF, 33.60 MB]
bez anotace
22.01.2010Strategie rozvoje obce Horní Maršov [PDF, 36.43 MB]
10.12.2009Strategie rozvoje KH kraje 2006-2015 [PDF, 2.74 MB]
bez anotace

KONTAKT
Obecní úřad Horní Maršov Bertholdovo náměstí 102
542 26
Tel: 499 874 156
Datová schránka: js2bd78
IČO: 00277878
Č.B.Ú.: 2322601/0100
Komerční Banka Trutnov
obec@hornimarsov.cz

ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí, Středa
8:00-11:00, 12:00-17:00

OBŘADNÍ DNY
Pátek 8:00-16:00
Sobota 8:00-12:00

FAKTOGRAFIE

ODKAZY

Portál KH kraje
MAS Krkonoše

Partnerské obce
www.kurort-rathen.de
www.myslakowice.pl