Horní Maršov

Zákon o střetu zájmů

REGISTR OZNÁMENÍ

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů obce Horní Maršov dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Veřejnými funkcionáři obce Horní Maršov jsou starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce.

Postup při podání žádosti:

Žádost je možné podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  3. elektronicky do elektronické podatelny: ePodatelna@hornimarsov.cz

Nahlížení do registru oznámení:

Nahlížení do písemné podoby registru oznámení je možné v budově Obecního úřadu Horní Maršov čp. 102, v kanceláři tajemníka. Žadatel si může z registru pořizovat opisy a výpisy, tyto však evidenční orgán neověřuje a nemají charakter veřejné listiny. Zodpovědná osoba: Ing. Petr Skalský.
Pro nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli na základě jeho žádosti uděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo bude žadateli sděleno písemně doručením do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobním převzetím v budově Obecního úřadu, Horní Maršov 102 , v přízemí na matrice, a to po předložení občanského průkazu.
Na základě uděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 30 dnů.

Vstup do registru:
 

Více informací zde
Formulář žádosti o nahlédnutí do registru - pdf dokument ke stažení
Zákon o střetu zájmů - pdf dokument ke stažení

KONTAKT
Obecní úřad Horní Maršov Bertholdovo náměstí 102
542 26
Tel: 499 874 156
Datová schránka: js2bd78
IČO: 00277878
Č.B.Ú.: 2322601/0100
Komerční Banka Trutnov
obec@hornimarsov.cz

ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí, Středa
8:00-11:00, 12:00-17:00

OBŘADNÍ DNY
Pátek 8:00-16:00
Sobota 8:00-12:00

FAKTOGRAFIE

ODKAZY

Portál KH kraje
MAS Krkonoše

Partnerské obce
www.kurort-rathen.de
www.myslakowice.pl