Horní Maršov
Vítejte ve východních Krkonoších

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna
Obec Horní Maršov zřídila elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronická podatelna je v provozu 24 hodin denně. Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: posta@hornimarsov.cz

Přijímané formáty datových zpráv a příloh jsou: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt a maximální velikost zprávy je stanovena na 2 MB.

Jiné formáty nebude elektronická podatelna přijímat.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)
Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.

Kontakty

Obec Horní Maršov
Bertholdovo náměstí 102
542 26

Telefon: 499 874 156
Datová schránka: js2bd78
E-mail: obec@hornimarsov.cz
IČO: 00277878
Č.B.Ú.: 2322601/0100
Komerční Banka Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-11:00, 12:00-17:00

Obřadní dny

Pátek 8:00-14:00
Sobota 8:00-12:00

Faktografie

Wikipedia.org

Odkazy

Czech POINT Portál veřejné správy Královéhradecký kraj

Partnerské obce

Kurort Rathen Myslakowice

Projekty obce

Projekty obce Projekty obce Projekty obce Projekty obce Projekty obce
Facebook Horní Maršov